تبلیغات
بنیان مرصوص - امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) و فقه جواهری
 
بنیان مرصوص
بنیان مرصوص یعنی بناهای پولادین
درباره وبلاگ


اعوذبالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الَّذینَ یُقاتِلُونَ فی سَبیلِهِ صَفًّا کَأَنَّهُمْ بُنْیانٌ مَرْصُوصٌ.
این وبلاگ با هدف تبین و توضیح علمی پایه های اساسی ولایت فقیه انتشار گردیده است.

مدیر وبلاگ : کلانکش
نویسندگان

 

 

سر این كه امام راحل(قدس سره) اصرار داشتند براین كه فقه با روش(جواهر ) پویا شود1، آن است كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالی علیه) می گوید: اگر كسی منكر ولایت فقیه باشد، گویا طعم فقه را نچشیده است: (كأنّه ما ذاق من طعم الفقه شیئاً) 2

چشیدن طعم فقه، نتیجه ی نگاه برون فقهی و نگاه كلامی به فقه داشتن است. برهان و استدلالی كه مرحوم صاحب جواهر(رضوان الله تعالی علیه) در كتاب شریف جواهر الكلام ، درباره ی ولایت فقیه اقامه می كند، صبغه ی كلام دارد؛ اگر چه آن را در فقه مطرح كرده اند. ایشان می فرماید چون در زندگی عصرغیبت امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) وجود یك نظام ضروری است و نظام نیز یك نظام الهی است، یقیناً خداوند برای اداره ی این نظام، كسی را پیش بینی كرده است تا او حدود الهی را بشناسد و اجرا نماید. این سخن، صبغه ی كلام دارد كه دركتاب فقه، از زبان یك فقیه بیان شده است.

گاهی انسان در درون فقه حركت می كند و از بیرون و بالا، بركل فقه نگاه نمی كند و لذا احاطه ی لازم را ندارد، ولی صاحب جواهر(رضوان الله تعالی علیه) ، این هجرت و برون نگری را داشت و سر از كتاب فقه برداشت و از خود سؤال كرد: آیا این قوانین فقهی، مجری و متولّی نمی خواهد؟ آیا این قطار فقه و این واگن ها و ابواب به هم پیوسته اش كه در حال حركت است، اداره كننده ای نمی خواهد؟

البته فقیهان نامور امامیّه (رضوان الله علیهم) عموماً، وبزرگ فقیه نامدار، مرحوم صاحب جواهر (قدس سره) كه مسأله ی ولایت فقیه را مطرح كرده و آن را به عظمت یاد كرده خصوصاً ، تا محدوده ی چشیدن طعم فقه را رفته اند؛ امّا چشیدن طعم فقه، غیر از آن است كه انسان این شربت را ازچشیدن به نوشیدن ، و از ذوق به شُرب واز شُرب به شناگری، واز شناگری به غواصی برساند؛ غواصی در كوثر ولایت فقیه را فقط حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) انجام دادند.

دو تذكّر:

اول: جریان ولایت و سرپرستی فقیه عادل نسبت به امور مسلمین ، اگر به صورت مبسوط در متون فقهی نیامد، نه برای آن است كه فقهای متقدم، قایل به ولایت فقیه نبودند و پس از قرن دهم، به تدریج، سوق چنین كالایی رواج یافت ودرعصر مرحوم نراقی (قدس سره) خریداران وافری پیدا كرد وزمان امام خمینی (قدّس سرّه) ، به بالندگی و ثمر بخشی خود رسید، بلكه تا آن عصر، زمزمه سیاست دینی و نوای حكومت اسلامی و صلای رهبری سیاسی، نه دلپذیر بود و نه گوش نواز؛ و از این رو، از ولایت سیاسی ائمه معصومین (علیهم السلام) نیز در متون فقهی بحث نمی شد؛ زیرا فقه سیاسی به معنای گفتگوی مشروح پیرامون مسؤول اجرای حدود و تعزیرات و فرماندهی كل قوا یا فرماندهی لشگر، به طور رسمی طرح نمی شود تا آن كه بالاصاله از آنِ امام معصوم باشد و بالنیابه درعصر غیبت امام معصوم (علیه السّلام) بر عهده ی فقیه عادل باشد واین، برای آن نیست كه در عصر غیبت نمی توان درباره ی امام معصوم (علیه السّلام)بحث كرد- به بهانه این كه فعلاً امام معصوم (علیه السّلام) حاضرنیست ودر ظرف ظهور، تكلیف خود را از دیگران آگاه تر است- ؛ زیرا بررسی متون اسلامی و تحقیق پیرامون دین و سیاست و عدم انفكاك آنها ازیكدیگر ، جزء مباحث اصیل كلام اسلامی است از یك سو و جزء مباحث مهم فقه سیاسی است از سوی دیگر؛ لیكن شرایط محیط و خفقان حاكم برامّت اسلامی و علل درونی و عوامل بیرونی هماهنگ، سبب خروج این گونه از مسایل اساسی اسلام از صحنه كلام و از ساحت فقه و از فهرست احكام الهی- سیاسی شده اند.

غرض آن كه؛ نه تنها از ولایت والیان دینی یعنی فقیه عادل در متون فقهی بحث نمی شد( مگر به طور نادر و متفرق) بلكه از زعامت و رهبری والیان معصوم نیز در آنها بحثی عمیق و دامنه دار به عمل نمی آمد وجزء مسایل واحكامِ (غیر مبتلا به) محسوب می شد.

ابتكار و نوآوری امام خمینی (قدّس سرّه ) در این بود كه درعناصر محوری:

 1- اسلام چیست؟

 2- اسلام دارای سیاست و حكومت ویژه است.

3- شرایط حاكم در اسلام چیست؟

 4- شرایط حكومت و حاكم، حصولی است یا تحصیلی ؟ یعنی تشكیل حكومت كه واجب است، واجب مطلق است یا واجب مشروط؟

 بحث زنده و پویا نمود و همه امور یاد شده ، با سعی علمی و عملی ایشان، از(علم ) به (عین) آمد و از گوش به آغوش (قدّس الله سرّه الشریف).

دوم: تطورّ مسأله ولایت فقیه و گستره ی پهنه آن، از ولایت بر افتاء و ولایت بر قضاء تا ولایت بر تدبیر امور امت اسلامی ، همانند دیگر مسایل كلامی و فقهی، حصیل پیدایش شرط یا رفع مانع است. شرطی كه وجود آن در طلوع یك اندیشه سیاسی- فقهی مؤثر است و مانعی كه رفع آن در افول یك تحجّر و جمود فكری سهم دارد، گاهی علمی است و زمانی عملی، گاه درونی است وزمانی بیرونی.

به عنوان نمونه، مرجعیت فقیه جامع شرایط برای دریافت وجوه شرعی و توزیع عادلانه آنها میان طالبان علوم الهی و محققان دانش های اسلامی و تأسیس مدارس و كتابخانه های عمومی و تخصّصی و احداث پژوهشگاه های فنّی و مانند آن، گرچه به طور غیر رسمی در ادوار پیشین سابقه داشت، لیكن رسمیّت یافتن آن به نحوی كه درعصرهای اخیر رایج و دارج شده، هرگز مسبوق نبود؛ لذا فقیه ناموری چون محقق، در كتاب شرایع و مختصر نافع، اقوال متعدد وآراء گونه گونی را در باره ی خمس یادآور می شود و رأیِ به         ( اِیصاء) ، ( دفن) ، ( ابام و تحلیل)، تحصیل ، ومانند آن از آراء ضعیف و مهجور را نقل می كند و هیچ اشاره ای به آن چه هم اكنون به صورت اصل مسلّم و مقبول همه فقیهان در آمده است واستقرار واستحكام حوزه های علمی مرهون چنان بودجه ای است وتأمین حدّاقل معیشت محصلان علوم دینی، درگرو چنین بینش اقتصادی اسلام می باشد, ندارد. بنابراین، هرگز نمی توان فقهای متقدّم را به سهل انگاری در تأسیس مراكز و حوزه های علمی متهم نمود؛ چه این كه هیچ گاه نمی توان فقیهان متأخّر را به جمع حُطام دنیا تهمت زد.

جریان ولایت سیاسی فقیه عادل نیز می تواند از همین سنخ باشد، لذا هم فقهای متقدم ، مصون از آسیب تهمت رفاه طلبی و سازشكاری با سلاطین می باشند وهم فقیهان متأخّر، محفوظ از گزندِ اتهام جاه خواهی و ریاست طلبی خواهند بود. لذا دامن بلند فقاهت، از گَرد تهمت در پذیرش مقبوله عمربن حنظله، هماره مصون است؛ یعنی نمی شود قبول آنان را، ضامن اعتبار سند ندانست و چنین پنداشت كه چنین قولی، زمینه چنان تهمتی را به همراه دارد. غرض آن كه؛ نزاهت فقهاء، مانع تهمت است؛ چه این كه عدم ابتلاء به مسأله حكومت و رهبری سیاسی، سبب عدم طرح مسأله ولایت فقیه بر امت اسلامی شد.

 ........................................  نویسنده:آیت الله جوادی آملی............................................................

منبع:ولایت فقیه (ولایت فقاهت و عدالت)

پی نوشت:

1. صحیفه ی نور؛ ج21، ص 98.

2. جواهرالكلام؛ ج 21 ،ص 397 .

 نوع مطلب : ولایت فقیه، دیدگاه فقها در مورد ولایت فقیه، 
برچسب ها : امام خمینی، فقه جواهری، ولایت،
لینک های مرتبط :
نظرات ()
یکشنبه 22 اردیبهشت 1392 05:58 بعد از ظهر
با سلام خدمت شما وب مستر گرامی
اولا خواهش میکنم تا ته بخون مطمئنم مشتاق میشی
اگه میخوای در کنار وبلاگ نویسی در آمد واقعی داشته باشی میتونی از این سایت دیدن کنی و ثبت نام کنی ویژگی هایی که این سایت داره و متمایز میکنه از سایت های در آمد زایی دیگه:

1- نیاز نیست حتما وبلاگ داشته باشی یا حتی بازدید وبلاگت بالا باشه
2- فقط کافی آنلاینی تو نتت بالا باشه و همین کافیه به این صورت که بعد از ثبت نام تو این سایت تو منو سمت راست میری اول اطلاعات حساب رو میدی و هر بانکی حساب داشته باشی قبول میکنه که خودش یه مزیته بعدش تو همون منو کسب در آمد رو میزنی و شروع کسب در امد رو میزنی و اون صفحه رو همون جور باز نگه میداری تا به ازای هر 14 ثانیه 0.4 تومن پول به حسابت واریز میشه این پول ازای بازدیدی هستش که سایت از ip شما میندازه به سایت های دیگه تموم من خودم الان ماهی حداقلش 200 هزار تومن در میارم از این روش
3- میتونی وبلاگت رو ثبت کنی تو سایت و بازدیدش بره بالا
4-- در سوالی داشتید تو یاهو در خدمتیم
کلانکشبا سلام
با افتخار لوگوی شما در وبلاگ قرار گرفت.
با تشکر
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی